Koninklijke Heemkring Hoghescote

 

Openarchief


Openarchief - Afspraken om u beter te dienen


Meer mensen deden een beroep op ons via internet en e-mail. Omdat dit een succes bleek te zijn, hebben we ervoor gekozen om deze werkwijze in de toekomst verder uit te breiden. Ons archief staat voortaan vooral op afspraak open. Via e-mail laat u ons weten wat u wenst te onderzoeken, en mogelijke data voor een afspraak.


Dat laat ons toe om uw bezoek beter voor te bereiden en er zal altijd een juiste medewerker aanwezig zijn. Uw bezoek kan daardoor alleen maar vruchtbaarder worden.


Op de 3de dinsdag van elke maand, behalve in juli en augustus, blijft ons archief te uwer beschikking, en zijn meerdere medewerkers aanwezig tussen 10 u. en 12 u. Voor schenkingen van documentatie of oude documenten kan u altijd bij ons terecht.