Koninklijke Heemkring Hoghescote

 


Ons genealogisch archief wordt digitaal ontsloten

Momenteel zijn wij druk bezig om ons archief digitaal toegankelijk te maken.  Hierdoor wordt het veel gemakkelijker om te zoeken doorheen onze vele archiefstukken.  Dit vergt echter een enorme inspanning, en brengt ook een serieus kostenplaatje met zich mee.


Toch zijn wij gestart met volledig digitaliseren en indexeren van informatie uit parochieregisters, burgerlijke stand en bevolking, maar ook uit rouwbrieven en bidprentjes.  Hieronder ziet U een lijst van de huidige digitale bestanden van Heemkring Hoghescote rond GENEALOGIE.  Deze bestanden kunnen worden geconsulteerd in ons lokaal.