Koninklijke Heemkring Hoghescote

 

Onze leesbibliotheek - Catalogus


Heemkring Hoghescote beschikt over een uitgebreid assortiment van boeken en een breed gamma van oude en actuele tijdschriften.  Een uitgebreide catalogus van boeken en tijdschriften, die kunnen worden geconsulteerd in de bibliotheek, vindt u hier.


 

Door Hoghescote uitgegeven werken


Voor zover nog beschikbaar zijn de eigen uitgaven van Heemkring Hoghescote, boeken of tijdschriften, te bestellen via heemkringhoghescote@gmail.com  Sommige werken zijn ook in elektronische vorm te verkrijgen.


2014: “Cappellen in den Grooten Oorlog”, Marc Brans, Jan Ingelbrecht, Ludo Mertens, Patrick Seiffermann, Roger Van den Bleeken, 24 x 17 cm. Uniek boek over het leven in onze eigen gemeente Kapellen (en het geïsoleerde Putte) tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918.  320 bladzijden vol met boeiende informatie.

Te koop voor € 28.


2007: “100 jaar Oud-Gemeentehuis”, Roger Balbaert, 156 blz., A4-formaat.

Naslagwerk over het voormalige gemeentehuis in het centrum van de gemeente. Over de plannen, het bouwen, de gebruikers van dit mooie gebouw. Met lijsten van de burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, secretarissen, veldwachters, politiecommissarissen en brandweercommandanten (mét foto) die in het gemeentehuis dienst gedaan hebben.  Te koop voor € 12,00.


2005: “1855-2005, Terugblik in het postverleden, algemeen en in Kapellen”, Roger Van den Bleeken, 106 blz., A4-formaat. Een gedetailleerd werk over de post, n.a.v. de 150ste verjaardag van de opening van het eerste postkantoor te Kapellen. Met hoofdstukken over de familie Thurn und Tassis, de landelijke post tot 1830, het postgebeuren vóór WOI, tijdens de wereldoorlogen, evolutie van de post. Vele interessante afbeeldingen.  Te koop voor € 15,00.


2003: “Het monument der gesneuvelden en de kunstenaar Theo Blickx”, Roger Balbaert, 98 blz., A5-formaat. Het ontstaan van het standbeeld, tevens een levensschets van de Mechelse beeldhouwer Theo Blickx én een complete (en juiste!) lijst van de gesneuvelden.  Te koop voor € 5,00.2000: “1800-2000 Gemeente Kapellen, De strijd om het gemeentehuis”, Roger Balbaert, 130 blz. A4-formaat. Naar aanleiding van 200 jaar Kapellen als zelfstandige gemeente. Met alle verkiezingsuitslagen vanaf 1800.  Uitgeput.    Deze publicatie is elektronisch als pdf in A4-formaat te koop voor € 10,00 via bestelling.


1997: “Het verhaal van een toneelkring - De Toneelkring “ONZE KRING” - de “Lode Bauwenskring”, Jef Herman, 105 blz., A4-formaat. Zeer uitgebreid werk enkel en alleen over deze toneelkring en haar grote bezieler Lode Bauwens. Met vele anekdotes.  Te koop voor € 10,00.1997: “Leven en werk van Pastoor Vandenhoudt”, Roger Balbaert, 87 blz., A4-formaat. Pastoor Vandenhoudt was 36 jaar lang de zielenherder van Kapellen. In zijn schaarse vrije tijd en met weinig middelen beoefende hij de schilderkunst. Met vele foto’s van zijn werken.  Te koop voor € 5,00.1995: “Kapellen tijdens de Tweede Wereldoorlog”, Roger Balbaert, 160 blz., A5-formaat. Uitgebreid naslagwerk met aandacht voor de mobilisatie, bezetting, het dagelijks leven, de bevrijding, nasleep, lijsten met de burgerlijke oorlogsslachtoffers, militairen en weerstanders.  Deze publicatie is elektronisch als pdf in A4-formaat te koop voor € 5,00 via bestelling.
1993: “Een andere kijk op Kapellen”, Roger Balbaert, 96 blz., A4-formaat, met oude en minder oude foto’s van het leven in Kapellen: gebouwen, verenigingen, dorpsfiguren, de verschillende wijken (deze publicatie is uitgeput).  Deze publicatie is elektronisch als pdf in A4-formaat te koop voor € 12,00 via bestelling.