Koninklijke Heemkring Hoghescote

 
 

Het archief van Heemkring Hoghescote.

Archiveren betekent “bewaren voor de komende generaties”. Informatie die niet wordt doorgegeven, gaat verloren. Wat Hoghescote tracht te realiseren is dan ook zeer uitgebreid, namelijk het verzamelen, bewaren en catalogeren van documenten, foto’s, boeken, rekeningen, akten en dergelijke. Wij begeleiden U ook bij uw zoekwerk, o.a. via catalogi.

Genealogische gegevens van meer dan 450 families (gelinkt met de gemeente Kapellen) zijn raadpleegbaar onder de vorm van documenten, wapenschilden, foto’s, ... Uiteraard mogen de parochieregisters niet vergeten worden, een waardevolle bron voor elke genealoog: de geboorte-, huwelijks– en overlijdensregisters van de verschillende parochies van Kapellen, Stabroek/Hoevenen, Ekeren en Putte, de meeste vanaf 1601 en de meeste met alfabetische tafels wat het opzoeken vereenvoudigt.

Heemkring Hoghescote bezit tevens een aanzienlijke hoeveelheid land- en stafkaarten uit verschillende periodes, benevens oude kadasterplannen en technische plannen. Ook dienen een twintigtal vlaggen van oude Kapelse verenigingen vermeld te worden, naast het archief van de Sint Sebastiaansgilde van Kapellen.

Hoghescote rekent ook op haar leden en sympathisanten, eenieder die materiaal ter beschikking kan stellen (documenten, foto’s, allerhande papierwerk,...) kan dit altijd doen. De giften worden in dank aanvaard, of er worden copies gemaakt zodat u de originelen zelf kan bewaren. 

Archiveringsovereenkomst.pdf

Giften en aankopen worden ook steeds vermeld in het tijdschrift ‘t Bruggeske.  Wij weten dat er verschillende leden belangstelling hebben voor de geschiedenis van Kapellen.  Anderen zijn bezig met het opstellen van hun stamboom. Er zijn enkele stambomen aanwezig in het archief, tevens enkele belangrijke genealogische en/of heraldische titels: Vlaamse Stam, le Parchemin, de Middelaar/l’Intermédiaire, Le Blason, verschillende wapenboeken,...

Zo is Hoghescote eigenaar van het Fonds Vic Wauters.  Het bevat meer dan 35.000 steekkaarten met al de gegevens over de inwoners van de aloude heerlijkheid Ekeren (Ancien Régime). Dit archief bevat ook meer dan 3.000 steekkaarten met toponiemen uit onze streek, meetboeken en schepenregisters. Delen ervan zijn digitaal beschikbaar.  Het geheel is ontsloten door een uitgebreide catalogus om u snel te kunnen helpen.

Wij archiveren gegevens uit en over parochieregisters, het rijksregister, archieven van verenigingen, bedrijven, privépersonen.  Het archief is opgedeeld in vele honderden onderwerpen. In die leeszaal heeft de bezoeker toegang tot een heemkundige bibliotheek en tal van heemkundige tijdschriften uit de streek. 

Doelstelling is het archief ter beschikking te stellen voor alle geïnteresseerde leden, stamboom-onderzoeker, student of vorser.  Via een uitgebreide catalogus op onze computer kan U snel documentatie opsporen in onze leeszaal.  Onze leeszaal is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.  Het lokaal is een plaats van rust. Roken is er verboden. Op verzoek is er toegang tot internet met de eigen laptop of tablet.

Gebruik documentatiecentrum


Uw opzoekingen in ons archief.

Op voorhand kan u al veel opzoekingen doen van bij u thuis.  Raadpleeg volgende tekst:

Artikel opzoekingen


U kan het volgende vinden:

-    Catalogus van boeken en tijdschriften

  1. -   Onze publicaties

  2. -   Artikels in ons tijdschrift ‘t Bruggeske

  3. -   Lijst beschikbare genealogische gegevens