Koninklijke Heemkring Hoghescote

 
 

Het archief van Heemkring Hoghescote.

Archiveren betekent ‘bewaren voor de komende generaties’. Informatie die niet wordt doorgegeven, gaat verloren. Vandaar het verzamelen, bewaren en catalogeren van documenten, foto’s, boeken, rekeningen, akten en dergelijke. Wij begeleiden U ook bij uw zoekwerk, o.a. via catalogi.

 

Ons archief bevat meerdere soorten gegevens:


Genealogische gegevens over personen op een of andere manier verbonden met Kapellen en de regio; documenten, foto’s, wapenschilden.  Parochieregisters sinds 1600, rouwbrieven en bidprentjes, met hun alfabetische tafels, zijn een waardevolle bron van informatie.  De digitalisering hiervan heeft veel inspanning gevergd.  Alles is consulteerbaar in ons lokaal.

Het fonds Vic Wauters is een waardevolle aanvulling over de aloude heerlijkheid Ekeren (Ancien Régime) in ons bezit: 35.000 steekkaarten over inwoners en hun gezin; 3000 steekkaarten over toponiemen in de regio, meetboeken en schepenregisters.


Onroerend Erfgoed.  Plaatsen, gebouwen, monumenten, landkaarten, stafkaarten, foto’s uit diverse periodes.  Volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed omvat dit archeologie, bouwkundig erfgoed, landschappen en varend en maritiem erfgoed. 

Voor Kapellen en voor Heemkring Hoghescote is BOUWKUNDIG  ERFGOED erg belangrijk.  Dit erfgoed heeft namelijk een relatie met de mensen, die er hebben gewoond, gewerkt, geleefd, aan cultuur hebben gedaan, door de eeuwen heen. 

Een lijst van geregistreerde RELICTEN in Kapellen

Een lijst van geregistreerde BOUWKUNDIGE  GEHELEN  in Kapellen


Instellingen, verenigingen, bedrijven, de gemeente als overheid.  Hierbij dienen een twintigtal vlaggen van oude Kapelse verenigingen vermeld te worden, naast het archief van de Sint-Sebastiaansgilde van Kapellen.


Hoghescote rekent ook op haar leden en sympathisanten, eenieder die materiaal ter beschikking kan stellen (documenten, foto’s, allerhande papierwerk,...) kan dit altijd doen. De giften worden in dank aanvaard, of er worden copies gemaakt zodat u de originelen zelf kan bewaren. Archiveringsovereenkomst.pdf

Giften en aankopen worden ook steeds vermeld in het tijdschrift ‘t Bruggeske.  Wij weten dat er verschillende leden belangstelling hebben voor de geschiedenis van Kapellen.  Anderen zijn bezig met het opstellen van hun stamboom. Er zijn enkele stambomen aanwezig in het archief, tevens enkele belangrijke genealogische en/of heraldische titels: Vlaamse Stam, le Parchemin, de Middelaar/l’Intermédiaire, Le Blason, verschillende wapenboeken,...

Wij archiveren gegevens uit en over parochieregisters, het rijksregister, archieven van verenigingen, bedrijven, privépersonen.  Het archief is opgedeeld in vele honderden onderwerpen. In die leeszaal heeft de bezoeker toegang tot een heemkundige bibliotheek en tal van heemkundige tijdschriften uit de streek. 

Doelstelling is het archief ter beschikking te stellen voor alle geïnteresseerde leden, stamboom-onderzoeker, student of vorser.  Via een uitgebreide catalogus op onze computer kan U snel documentatie opsporen in onze leeszaal.  Onze leeszaal is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.  Het lokaal is een plaats van rust. Roken is er verboden. Op verzoek is er toegang tot internet met de eigen laptop of tablet.

Gebruik documentatiecentrum